Akkoordverklaring deelname onder 18 jaar

Ouders van kinderen onder de 18 jaar verzoeken wij om dit formulier in te vullen en uitgeprint mee te nemen (samen met het originele legitimatiebewijs) zodat deze kan worden getoond bij het secretariaat voorafgaand aan de strandrit. Zonder dit getekende formulier mag het kind niet deelnemen. Indien het gezag bij beide ouders ligt, is het van belang dat beide ouders deze akkoordverklaring tekenen.

Naam deelnemer: ______________________________________________________________________________

Naam ouder / voogd: ____________________________________________________________________________

·         Hierbij geef ik toestemming dat mijn zoon / dochter / pleegkind op eigen risico deel neemt aan de Strandrit voor Friese Paarden op 14 oktober 2023 te Callantsoog. Zowel de organisatie van de Strandrit voor Friese paarden als ook Manege Noot kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, diefstal etc.

  • Ik verklaar ouder of voogd te zijn van bovengenoemd kind en ga akkoord met het reglement welke terug te vinden is op www.friesestrandrit.nl.
  • Ik verklaar tevens dat mijn zoon / dochter / pleegkind afdoende verzekerd is voor het deelnemen aan dit evenement.

Voor akkoord gezaghebbende ouder/voogd 1:

Dhr. Mw.

Voornaam: ____________________________________________________________________________________
Achternaam: ___________________________________________________________________________________
Datum en plaats: _______________________________________________________________________________

Handtekening: _________________________________________________________________________________


Voor akkoord gezaghebbende ouder/voogd 2:

Dhr. Mw.

Voornaam: ____________________________________________________________________________________
Achternaam: ___________________________________________________________________________________
Datum en plaats: _______________________________________________________________________________

Handtekening: _________________________________________________________________________________

 

Volg ons op social media voor de laatste nieuwtjes en de leukste foto's!

Organisatie Friese strandrit 2023
friesestrandrit@outlook.com