Algemene voorwaarden 2023

Om de rit in goede orde te laten verlopen heeft de organisatie van de strandrit regels opgesteld waar alle deelnemers zich aan dienen te houden. We gaan er van uit dat iedereen die aan de strandrit deelneemt deze regels goed heeft doorgelezen. Met elkaar willen we er een gezellige en bovenal veilige rit van maken! 

Deelnemer:

 • Heeft de minimale leeftijd van 14 jaar (originele legitimatie (dus geen kopie) moet getoond kunnen worden bij aanmelding tijdens de strandrit en formulier deelname onder 18 jaar moet ingevuld worden ingeleverd)
 • Verklaart dat deelname aan de Strandrit voor Friese Paarden voor eigen risico van de deelnemer is. Zowel de organisatie van de Strandrit voor Friese Paarden als Manege Noot zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongelukken of diefstal. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering.
 • Gaat akkoord dat gegevens, zoals vermeld bij het aanmeldformulier, in een persoonsregistratie-systeem zullen worden opgeslagen. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en dus niet aan derden worden verstrekt.
 • Geeft toestemming dat al het gemaakte beeldmateriaal welke voor-tijdens en na de strandrit is gemaakt waarop deelnemer/paard is afgebeeld mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 • Gaat akkoord dat reglementen en reglementswijzigingen van kracht gaan op het moment dat deze op de website www.friesestrandrit.nl worden gepubliceerd.

Op de dag zelf:

 • Parkeren geschiedt op aanwijzing van de verkeersregelaars herkenbaar aan een rode jas.
 • Alle deelnemers dienen zich bij aankomst aan te melden bij het secretariaat.
 • De 15 ruiters die voor de groep uit rijden herkenbaar aan een gekleurd hesje mogen door NIEMAND voorbij gereden worden. Alle ruiters blijven achter deze 15 kopruiters.
 • Tijdens de gezamenlijke strandrit wordt er NIET gegaloppeerd. Na afloop van de rit keren we met zijn allen terug naar het parkeerterrein. De ruiters die alsnog willen galopperen begeleiden wij hierna terug het strand op om een galopje te trekken.
 • Tijdens de lus voor het dorpje Huisduinen gaan we twee aan twee en sluiten aan.
 • Probeer zoveel mogelijk bij elkaar te blijven als 1 grote groep. Op deze manier zullen de paarden het rustigst blijven.
 • Hou elkaar en de veiligheid goed in de gaten.
 • Cap is verplicht.
 • Het parkeerterrein dient netjes achtergelaten te worden. 

Overig:

 • Hoefsmid, dierenarts en EHBO zijn aanwezig.
 • Inschrijfgeld bedraagt 40,-
 • Dit bedrag dient overgemaakt te worden op reknr; NL61INGB0653618387 tnv L. de Jong. Vermeld hierbij je voor en achternaam en woonplaats.
 • De inschrijving is pas compleet wanneer het inschrijfgeld op de rekening is bijgeschreven.
 • Annulering met restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk tot en met 1 september 2023.
 • Na deze datum wordt geen restitutie meer verleend, tenzij er een dokters-of dierenarts verklaring kan worden overlegd.
 • Inschrijving gebeurt op naam deelnemer, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Volg ons op social media voor de laatste nieuwtjes en de leukste foto's!

Organisatie Friese strandrit 2023
friesestrandrit@outlook.com